trophy

The winner of the five dollar bill from the Rebbe is

Alexandre Amor

learning

קמפיין הישיבה ב-770

rebbe
בשבת הקרובה, כ' בחשוון, חל יום ההולדת של הרבי הרש"ב, מייסד ישיבת תומכי תמימים. זה הזמן לכבד את מורשתו ולהשתתף בתמיכה בישיבת תומכי תמימים המרכזית ב-770.
dollars

כל התורמים סכום של 100 ש"ח ומעלה, ייכנסו להגרלה על שטר קודש מהרבי בערך של 5$. שטרות של 5$ חולקו ע"י הרבי לעיתים רחוקות בלבד, וכעת ניתנת לכם ההזדמנות לזכות בשטר כזה בהשתתפות בהגרלת כ' חשוון

Donate Now

Time Remaining

0

Days

0

Hours

00

Minutes

00

Seconds
34%
עזרו לנו לגייס 1000 מתנדבים
מתנדבים 336
Goal 1000
34%
Bonus Round
Bonus 1500
 • Mjonathan Sassoon
  $2
 • Mjonathan Sassoon
  $1
 • Mjonathan Sassoon
  $1
 • Mjonathan Sassoon
  $2
 • Mjonathan Sassoon
  $1
 • Mjonathan Sassoon
  $10
 • Mjonathan Sassoon
  $1
 • Mjonathan Sassoon
  $1
 • Mjonathan Sassoon
  $1
 • Mjonathan Sassoon
  $1
 • Mjonathan Sassoon
  $3
 • Mjonathan Sassoon
  $2
 • טען עוד שמות
learning

בשבת הקרובה יחול יום הולדתו של הרבי הרש"ב, מייסד ישיבת תומכי תמימים. במסירות נפש עצומה יסד הרבי הרש"ב את הישיבה המקורית בליובאוויטש בשנת תרנ"ז, ומאז במשך הדורות המשיכה הישיבה לפעול ולהתפתח. כיום ישיבת תומכי תמימים המרכזית פועלת ב-770, והנהלת הישיבה קבעה את יום כ' בחשוון כ'יום תומכי תמימים'.

נתאחד כולנו בתמיכה בישיבה ב-770. במיוחד בתקופה המאתגרת והבלתי יציבה העוברת על כולנו, כל תרומה הינה משמעותית ונצרכת!

כל התורמים סכום של 36$ ומעלה, ייכנסו להגרלה על שטר קודש מהרבי בערך של 5$. שטרות של 5$ חולקו ע"י הרבי לעיתים רחוקות בלבד, וכעת ניתנת לכם ההזדמנות לזכות בשטר כזה בהשתתפות בהגרלת כ' חשוון

 
 
loading Processing...