trophy

CONGRATULATIONS

Rabbi Yehuda Leib Raskin

From Melbourne Australia

Thank you for showing up for the 770 Yeshiva.

May Hashem bless you in kind with unlimited brachos, health, success and much nachas from your loved ones!

slide
logo
project-logo

100% נאסף

$250,000 מטרה

image-1
image-1
image-1

אי אפשר לדמיין את הזאל של 770 בלעדיהם.

קול התורה ולימוד החסידות, הסדרים, החיות, ההתקשרות...

תלמידי הישיבה ב770 המגיעים מכל ישיבות חב"ד בעולם, הם חוד החנית של תומכי תמימים, הסיירת המובחרת של חיילי בית דוד.

זה הזמן להשקיע בהם ולתת להם יותר: אנשי צוות צעירים ומובחרים, התוועדויות מרוממות ותנאים נאותים בגשמיות וברוחניות, שיאפשרו להם להרגיש כבנים על שולחן אביהם, ולצאת בהמשך לשליחות כדי לכבוש את העולם, להביא את משיח.

כמו שהרבי רוצה.

זו ההזדמנות שלכם להיות שותפים!

בואו לתת לתמימים בישיבה ב770 את המירב, ותיכנסו להגרלה הגדולה על 25,000 $

תרום עכשיו

הסכום שלך

יש לך כרטיסים

שם פרטי *

שם משפחה *

אימייל *

טלפון נייד *

כתובת *

הודעה

מספר הכרטיס *

תוקף *

מספר בטיחות *

מעבד את הנתונים

שגיאה

 
 
loading Processing...