trophy
Congratulations

Shmuel Wachtel

From HOLLYWOOD FLORIDA

Thank you to all those that participated in the 770 Yeshiva Raffle

770 Yeshiva

learning

קמפיין הישיבה ב-770

עם פתיחתו מחדש של בית חיינו - 770
כולנו פותחים את הלב, תומכים בישיבה ב-770

ויכולים לזכות ב100,000 ש"ח!

100%
Progress
Raised $250,503
Goal $250,000
100%
Bonus Round
Bonus $300,000
Your Donation
Code invalid Please Choose a card amount

COUPON Applied

פרטים אישיים
 • שם פרטי
 • שם משפחה
 • כתובת
 • אימייל
 • טלפון נייד
פרטי תשלום
 • visa
  mastercard
  amex
  discover
 • cvv
learning

הזמזום והרחש הנעימים לאוזן כשנכנסים ל-770, נעימת הלימוד והתפילה של תלמידי התמימים השוהים בבית הכנסת ובית המדרש של נשיא דורנו.
לישיבה ב-770 תפקיד מכריע במסלול החינוך החב"די, בכך שהיא מעצבת ומתווה את דרכם של בחורי הישיבה בנקודת הזמן המשמעותית בחייהם - שנת ה'קבוצה'. בשעה שהעולם עמד מלכת, וישיבת 770 סגרה את שעריה לראשונה מאז הקמתה, המשיך צוות הישיבה לספק לבחורים מבנה, מסגרת לימודים וסיוע גשמי, אשר סייעו לתמימים, "דעם רבינ'ס קינדער", לצלוח את תקופת המשבר. עכשיו, הישיבה ב-770 מבקשת ממך לפתוח את ליבך, ולקחת חלק בעבודת הקודש.

 
 
loading Processing...